Dinatrium hidrogen fosfat dihidrat P


Dinatrium hidrogen fosfat dihidrat P

Na2HPO4.2H2O; BM 178,0 [10028-24-7]; gunakan pereaksi yang sesuai.